Nu kan nordjyderne snart modtage hospitalsbehandling i eget hjem

Region Nordjylland og de nordjyske kommuner har som de første i landet indgået en forpligtende aftale om IV-behandling i nordjydernes eget hjem.

Billedtekst: Ulla Arnman giver Arne Boelt håndslag på aftalen om IV-behandling i hjemmet. Arne Boelt er formand for det nordjyske kommunekontaktråd og borgmester i Hjørring. (Foto: Region Nordjylland)

Af Pernille Fugl Asmussen

Skulle du som patient i Nordjylland få behov for intravenøs behandling, er det for de fleste nordjyders vedkommende snart slut med at bruge timer på at pendle mellem eget hjem og en af de seks regions- eller universitetshospitaler i Nordjylland. Den 24. september vedtog et enstemmigt regionsråd nemlig, at intravenøs behandling – som en del af en 2-årig forsøgsperiode – kan foretages i patientens eget hjem eller på arbejdspladsen.

Hos den nordjyske regionsrådsformand Ulla er glæden over aftalen svær at skjule,

”Vi har i fællesskab knækket en hård nød. Som den første region i Danmark er vi kommet i mål, fordi vi har haft det indlysende rigtige for øje. Det handler om at skabe den bedste løsning for borgerne, og så må vi lade systemer og økonomi komme i anden række”, siger Ulla Astman i en pressemeddelelse fra Region Nordjylland.

Behandlingen udføres af kommunale sygeplejersker

Ulla Astman har givet håndslag på aftalen med de nordjyske kommuner, hvor aftalen nu skal endegyldigt behandles hos de enkelte kommuner. Kommunerne og regionen kommer til at finansiere aftalen i fællesskab. Regionen kommer til at dække hver enkelt behandling med en fast takst, der svarer til 70 procent af omkostningerne forbundet med behandling i hjemmet.

Når aftalen er endegyldigt behandlet hos de enkelte kommuner, bliver det kommunalt ansatte sygeplejersker, der kommer til at varetage opgaven med at give de nordjyske patienter intravenøs behandling. Region Nordjylland estimerer, at 1.200-2.200 patienter årligt får mulighed for at gøre brug af tilbuddet af hjemmebehandling.